Sú raňajky dôležité pri chudnutí?

Filip Dvořáček | 03.11.2020

Ovplyvňujú raňajky našu hmotnosť?

Ľudia, ktorí konzumujú raňajky majú menšiu pravdepodobnosť výskytu nadváhy/obezity a nižšie riziko výskytu niektorých chronických ochorení (1,2). Tieto štúdie však nepreukazujú príčinnú súvislosť. Nepotvrdzuje to teda s určitosťou súvislosť medzi raňajkami a ich vplyvom na nadváhu/obezitu, iba ukazuje, že ľudia ktorí jedia raňajky vedú s väčšou pravdepodobnosťou zdravší životný štýl. Na druhej strane ľudia, ktorí raňajky vynechávajú, majú tendenciu viac fajčiť, piť alkohol a menej cvičiť. (3)

Znamená to teda, že tí, ktorí obľubujú raňajky pravdepodobne zlepšujú aj ostatné veci súvisiace so zdravým životným štýlom, lepšia hmotnosť je teda spôsobená komplexným prístupom, nie len raňajkami.

Zrýchľujú raňajky metabolizmus?

Je to mýtus. Zrýchlenie metabolizmu (v tomto prípade termický účinok jedla) je nárast spálených kalórií, ku ktorému dochádza po konzumácií jedla. Medzi ľuďmi, ktorí jedia vs. ktorí vynechávajú raňajky, nie je žiadny rozdiel v spálených kalóriách za 24 hodín. (4)

Pre metabolizmus je dôležité celkové množstvo potravy skonzumovanej za celý deň.

Vynechanie raňajok nespôsobuje priberanie

Môže sa zdať, že vynechanie raňajok spôsobí, že neskôr v priebehu dňa zostanete hladný a prejedáte sa. Dáva to zmysel, ale dôkazy túto myšlienku nepodporujú. V 4 – mesačnej štúdii porovnávali odporúčania raňajkovať alebo preskočiť raňajky (309 mužov a žien s nadváhou/obezitou).

Po 4 sledovaných mesiacoch nebol medzi skupinami žiadny významný rozdiel v hmotnosti.

Potvrdzujú to ďalšie štúdie s podobnými výsledkami. (5,6,7) To, či raňajky vynecháme alebo nie, nemá významný vplyv na zmenu hmotnosti.

Raňajky sú voľba

Podľa aktuálnych informácií a výskumov teda nezáleží na tom či raňajky sú súčasťou vášho jedálnička alebo nie, pokiaľ budete jesť zdravo celý deň. Raňajky váš metabolizmus výrazne nenaštartujú a ich vynechanie vás automaticky nenúti prejedať sa a priberať na hmotnosti. Voľba je len na vašich osobných preferenciách.

Ak ráno cítite hlad, choďte do toho a dajte si zdravé raňajky. Ak však hlad necítite a nemáte na ne chuť, ráno nejedzte. Je to tak jednoduché. V tomto prípade stačí počúvať signály svojho tela.

Zdroje:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346309
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20112150
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23877060
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24847666
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24825781
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15883552
  7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24898236